doc-to-man-tinh NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH ĐƯỜNG MIỆNG BÁN MẠN TÍNH CỦA LACTIUM
Sử dụng Lactium liên tục trong 28 ngày mức liều 1000mg/kg/ngày không gây ra tác dụng đáng kể về độc tố. Thử nghiệm trên chuột Sprague Dawley đực và cái. Continue reading
doc-tinh-duong-mieng-cap-tinh NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH ĐƯỜNG MIỆNG CẤP TÍNH CỦA LACTIUM
Nghiên cứu độc tính đường miệng cấp tính khi sử dụng liều Lactium 2.000mg/kg, theo dõi ít nhất trong 14 ngày sau khi uống. Kết quả tử vong 0% tại liều lượng 2.000mg/kg Continue reading
doc-tinh-hanh-vi NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘC TÍNH HÀNH VI CỦA LACTIUM
Tác động của  một lượng 150mg/kg/ngày Lactium đưa vào cơ thể chuột cái Wistar trong thời gian mang thai. Tác dụng đối với việc mang thai, hành vi làm mẹ và sự phát triển thể chất, xung thần kinh và … Continue reading
doc-tinh-dot-bien NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘC TÍNH – TÍNH GÂY ĐỘT BIẾN CỦA LACTIUM
Khi thử nghiệm lên đến 5000 mg/ml, mẫu vật thử Lactium không chứa tác động gây đột biến trong tế bào động vật có vú (L5178Y) Mouse Lymphoma Assay, có hoặc không có hoạt động chuyển hóa. Continue reading
lactium-nghien-cuu Nghiên cứu tác dụng của Lactium trong điều trị các stress ở phụ nữ
Nghiên cứu về tính hiệu quả của Lactium trong điều trị các triệu chứng do căng thẳng tâm lý gây ra ở phụ nữ, thực hiện ở Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2003 Continue reading
Cơ chế hoạt động của Lactium
Decapeptide có hoạt tính sinh học có trong Lactium®  đã được chứng minh là có ái lực đối với thụ thể GABAA (các thử nghiệm liên kết trong ống nghiệm trên thụ thể). Nó có tính tương đồng về chuỗi … Continue reading
Tác dụng của Lactium trong điều trị rối loạn giấc ngủ ở người dân Nhật Bản
Tên nghiên cứu: Tác dụng của Lactium trong điều trị rối loạn giấc ngủ ở người dân Nhật Bản Tác giả: Zara de Saint-Hilaire, Michael Messaoudi, Didier Desor and Toshinori Kobayashi Thời gian: 2005 Trung tâm nghiên cứu: Viện nghiên … Continue reading